Centinarju tal-Parrocca

Quddiesa u Pellegrinagg mix-Xirka ta` l-Isem Imqaddes t`Alla 

Il-Quddies tal-Hadd  fuq TVM

Nhar il-Hadd 23 ta` Mejju giet trasmetta dirett fuq TVM il-Quddiesa tal-Hadd mill-Knisja Storika ta` Sant`Ubaldeska. It-Trasmissjoni diretta saret fit-8am u qaddes Fr. Joseph Vassallo. Ghal din il-quddiesa attendew numru sabi ta` nies, specjalment dawk l-anzjani li tghamdu fiha qabel ma inbniet il-Parrocca ta` Kristu Re. Ghal hafna hi nostalgija u ghal ohrajn kienet esperjenza gdida wara li ghamlet snin maghluqa.  

Dehra Generali

 

Il-Kor Parrokjali li anima l-Quddiesa

 

Fr Joseph Vassallo waqt il-Qari ta` l-Evangelju

 

Pellegrinagg Nazzjonali ta` l-Isem Imqaddes t`Alla f`Rahal Gdid

 

 

Quddiesa mill-Arcisqof fi tmiem il-gimgha tax-Xirka ta` l-Isem Imqaddes t`Alla

 

L-Arcisqof quddiem is-Sagrament li ghadha kemm gie inawgurat ix-xoghol fuqha