Centinarju tal-Parrocca

Wirja  :   5000 Sena ta` Storja /  100 Sena Parrocca

Il-Gimgha 5 ta` Frar 2010 saret il-ftuh ta` Wirja gol Knisja Storika ta` Santa Ubaldeska bl-isem   5000 Sena ta` Storja - 100 Sena Parrocca

Din il-Wirja tikkonsisti f`oggetti misjuba f`Rahal Gdid minn zmien il-preistorja, fit-tempji ta` Kordin tal-Horr u fil-Hypogeum.

Insibu ukoll oggetti li kienu jintuzaw fil-Knisja ta` sant`Ubaldeska meta kienet Parrocca. Abbozzi ta` Statwi u oggetti ohrajn ta` valur Storku.

F`din il-Wirja ukoll hemm il-pjanti tal-Knisja Parrokjali ta` Kristu Re kif gew idisinjati mill-Perit Guze` Damato.

 

Waqt il-Ftuh tal-Wirja

 

Esebiti fil-Wirja

Gebla li hi maghrufa bhala l-ewwel gebla ta` Rahal Gdid

 

Oggetti Sagri li kienu jintuzaw fil-Knisja ta` Sant`Ubaldeska

 

Il-Vjatku   (Tqarbin ghal morda)

Paramenti sagri

 

Il-Pulptu, il-lampir u Kandilabru li kienu jintuzaw fil-Knisja ta` Sant`Ubaldeska

 

Qalb ta` Gesu

 

Fuhhar preistoriku

(Aktar ritratti dalwaqt)