Centinarju tal-Parrocca

Vjatku Solenni

Hadd fuq l-Ghid sar il-Vjatku Solenni tal-morda tal-Parrocca bil-participiazzjoni tal-Fratelli tas-Sagrament tal-Parrocca. Din l-attivita tat-tqarbin tal-morda saret b`mod aktar solenni mis-soltu bhala parti mill-Celebrazzjoniiet tal-Festi Centinarji.

 

Akkumpanjament bil-Kant matul il-Vjatku Solenni madwar it-toroq ta` Rahal Gdid

 

Fanal li kien jintuza originali waqt il-Vjatku 

 

It-Tqarbin tal-morda