Centinarju tal-Parrocca

Translazzjoni Pontifikali Lejliet il-Festa Liturgika 

Is-Sibt 21 ta` Novembru kienet lejliet il-Festa Liturgika ta` Kristu Re .......  u kien ufficjalment il-bidu tac-Celebrazzjonijiet tac-Centinarju tal-Parrocca f`Rahal Gdid.

Fis-5.45pm sar Translazzjoni Pontifikali mill-Knisja ta` Sant`Ubaldeska sal-Parrocca ta` Kristu Re fejn saret quddiesa solenni Pontifikali. It-Translazzjoni u l-quddiesa kienet imexxija mill-E.T. Mons Isqof Emeritus Nikol Cauchi.

Ghal quddiesa kienet animata mill-kor Parrokjali Hallelujah

 

 

Waqt it-talb qabel ma` r-relikwa ittiehdet lejn il-Knisja Parrokjali

Purcissjoni bir-relikwa

Waqt il-Quddiesa Pomtifikali imexxiha minn Mos Arcisqof Emeritus Nikol Cauchii

 

 

Kuncert Vokali u Strumentali minn Banda Paola

Is-Sibt 21 ta` Novembru 2009 sar Kuncert Vokali u Strumentali mis-Socjeta` Muzikali Kristu Sultan, Banda Paola. Dan il-Kuncert li jsir kull sena, imma din is-sena b`mod specjali fl-Okkazjoni tac-Centinarju tal-Parrocca.

Dan il-Kuncert sar fis-Sala tal-Paola Youth Centre

  

L-Udjenza li attendiet ghal dan il-Kuncert Specjali

 

Prezentazzjonijiet tar-rigali