Centinarju tal-Parrocca

Pellegrinagg bl-Istatwa Titulari ta` Lourdes

Nhar il-Hamis 11 ta` Frar 2010 , bhala attivita` tac-Centinarju tal-Parrocca, sar Pellegrinagg mill-Knisja Parrokjali ta` Kristu Re sal-Knisja Parrokjali tal-Madonna ta` Lourdes. Dik l-attivita` bdiet fis-6pm b`pellegrinagg aux flambeax u wara saret Quddiesa Koncelebrata fil-Knisja tal-Madonna ta` Lourdes.

L-Istatwa Titulari tal-Madonna ta` Lourdes fil-Knisja Parrokjali ta` Kristu Re

Il-Pellegrinagg

 

Fil-Knisja Parrokjali

(Ritratti : Mark Micallef)