Centinarju tal-Parrocca

Kxif ta` Lapida

L-Erbgha 17 ta` Novembru saret quddiesa koncelebrata mill-Kappillan, il-Kan Dun Vincens Cachia. Il-Quddiesa kienet animata mill-Kor Parrokjali "Hallelujah" .  Fi tmiem il-quddiesa, il-Kappillan kixef irhama li tfakkar il-kappillani matul din il-mitt sena minn kemm ilha imwaqfa l-Parrocca f`Rahal Gdid.

Waqt il-Kxif u t-tberik ta` l-irhama bil-lista ta` Kappillani li servew f`din il-Parrocca din l-ahhar 100 Sena

 (Dawn huma ftit mir-ritratti. Hafna aktar ritratti dalwaqt)